Policy

Källbottens IK policydokument

Alla är välkomna i Källbottens IK

Är du medlem får du delta i vår varma gemenskap, som aktiv, ledare, förälder eller som en viktig pusselbit i vår funktionärsstab.

Miljöpolicy.

Inom Källbottens IK utnyttjar vi naturen såväl sommar som vinter på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Handlingsplan.

Miljömärkta produkter ska användas där så är praktiskt och ekonomiskt försvarbart i kökshanteringen och som bränsle till gräsklippare och röjsågar.

Det som är återvinningsbart källsorteras.

Lågenergilampor används där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Policy för resor.

Klubben förordar samåkning till tävlingar.

Handlingsplan

Till och från tävlingar sker transport i privata bilar som körs av

 föräldrar. Eftersom det är fråga om individuell sport kan det

också vara svårt med samordning.

Drogpolicy

Vår anläggning är tobaksfri vilket även gäller alla som besöker oss.

Vid idrottsutövning ska Källbottens IK vara en klubb fri från alkohol, tobak, narkotika och dopingmedel.

För våra barn och ungdomar innebär vår policy att ovanstående är totalt förbjudet.

För vuxna innebär policyn:

att alkohol inte får förekomma när man företräder föreningen.

att narkotika och doping är förbjudet.

att tobak inte bör förekomma. I klubbstugan är all rökning förbjuden och om rökning måste ske får den göras utomhus på så sätt att den inte skadar andra.

Handlingsplan.

Om inte våra barn och ungdomar efterlever policyn kontaktas föräldrarna. För vuxna gäller att vi informerar om vikten av vår policy.

Person som är påverkad avvisas. Vid upprepning kan avstängning bli aktuellt. Vid narkotikapåverkan eller doping gäller automatiskt avstängning.

Ansvariga för att det följs är alla ledare och styrelsen.

Policy för Första hjälpen och Hjärt-lungräddning.

Alla i styrelsen och ledare ska ha en grundläggande kunskap om

Första hjälpen. Alla ledare ska dessutom ha kunskap om

Hjärt-lungräddning.

Handlingsplan

Klubben ska erbjuda ovanstående medlemmar grundläggande utbildning i Första hjälpen och ledare i Hjärt-lungräddning.

Styrelsen ansvarar för detta.

Uthyrningspolicy.

Källbotten IKs klubbstuga kan hyras ut till både medlemmar och andra privatpersoner, föreningar eller företag. Kommunens förskolor och skolor lånar stugan gratis, enligt kontraktets villkor.

Handlingsplan.

I samband med att nyckeln överlämnas gås kontraktet

igenom och undertecknas av båda parter. Eventuell skadegörelse

ersätts av hyresgäst. Om inte görs en polisanmälan.

Diskrimineringspolicy

Vi som förening, såsom utövare, tränare eller dyl utsätter aldrig någon för diskriminering på grund av dennes eller deras etniska tillhörighet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning.